Module III bestaat uit 5 dagen met een tussen pose van 3 a 4 weken en biedt de mogelijkheid tot Celzoutconsulentschap.

De hogere of aanvullende celzouten ondersteunen aansturende processen. In deze module worden de celzouten Nr. 13 t/m 27 zowel afzonderlijk voorgesteld alsook in relatie gebracht met de werkingsgebieden van de basiszouten. Ze werken overkoepelend op de onderlinge samenwerking van de 12 basis celzouten.

In Module 1 & 2 is een stevige basis gevormd in het herkennen en toepassen van de basis zouten volgens Dr.Schüßler waarop we in deze module verder bouwen.

In deze Module ligt het accent op;

  • Kennis en ervaring opdoen omtrent de werkingsgebieden en toepassingsmogelijkehden van zowel de basis celzouten Nr.1-12 alsook de aanvullende hogere Schüβler celzouten Nr.13-27;
  • Het leren stellen van een persoonlijke celzoutdiagnose;
  • Het kunnen uitleggen van de basis principes en het motiveren van de celzoutkeuzes naar de vraagsteller;
  • Het bepalen van een passende celzoutcombinatie en dosering;
  • Het maken van de vertaalslag naar het eigen vakgebied;
  • Het zelfstandig begeleiden van een helingsproces in de praktijk.

De lesstof van Module III is samengebracht rond de hoofdthema’s;

  • Wetenschap en geneeskunde in de tijd van Dr. Schüβler én inzicht in de werking van de celzouten met behulp van de wetenschap nu;
  • Reactievermogen en eigenheid stofwisseling(in brede zin); 
  • Klachtenbeelden als leerproces in de spiegel van het leven;
  • De natuurlijke wijsheid en geneeskracht van het lichaam, die in processen herkennen en verwoorden bij het ondersteunen van helingsprocessen.

U ontvangt bij deze module een praktisch en uitgebreid vervolg naslagwerk in de vorm van een reader (163 blz. A4) en een testmap met de 27 Schüβler celzouten.
In M
odule III werken we met huiswerkopdrachten en is er aan het einde van deze module een toets moment. Zowel de houding, als de deelname tijdens de lessen en groepsopdrachten, als het ingeleverde huiswerk en de gemaakte toets tellen mee voor het behalen van het Celzoutconsulenten diploma. Tijdens de toets mogen boeken en readers als naslagwerk worden geraadpleegd. 

Tijdens een lesdeel werken - we in twee of drietallen in een praktijksetting - waarin zowel het geven als het ontvangen van een celzout advies ervaren en getraind wordt. De docenten zijn deze lesdelen beschikbaar voor aanwijzingen en vragen.

Na iedere les krijgt men twee huiswerkopdrachten; eén opdracht is stof inhoudelijk, de andere opdracht bestaat uit het maken van een verslag van de samenwerking van die dag in twee of drietallen en de geobserveerde ontwikkeling van het proces. De huiswerkopdrachten die vóór de volgend les ingeleverd dienen te zijn, worden (anoniem) in de les besproken en dienen mede als voorbeeld materiaal. Na de lesdag worden ze van feedback voorzien (individueel en vertrouwelijk) geretourneerd.

Het volgen van deze module en het behalen van het Consulentencertificaat zijn voorwaarden voor het deelnemen aan Module IV. 
Het behalen van het Celzoutconsulentencertificaat geeft u de mogelijkheid tot vermelding op www.celzouttherapeuten.nl.

De training wordt gegeven op locatie.  

Klik hier voor de actuele data, kosten en locaties

Klik hier voor deelname eisen

Klik hier voor informatie over accreditaties

Ervaringen deelnemers

"Ze hebben mij veel inzicht gegeven. Niet alleen steeds meer inzicht in werking lichaam en geest in samenwerking door de celzouten voor mij persoonlijk maar ook voor mijn patiënten. Benader nu alles steeds meer als een (leer)proces met zijn eigen uitdagingen en talenten/mogelijkheden."
deelnemer module 3

"Ontzettend interessant, raakt de diepe basis van onze gezondheid: verplichte kennis voor iedereen." 
deelnemer module 3

Klik hier voor meer ervaringen

 

Module I-V is HBO-conform geaccrediteerd:

 

 SNRO keurmerk hbo bij en nascholing   

 Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg

Klik hier voor meer info over de accreditaties
voor onze scholingen