Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de celzouten volgens Dr.Schüßler.
Klik op het celzout waar u meer van wilt weten voor meer info.

Calcium fluoratum Nr.1

Calcium phosphoricum Nr.2

Ferrum phosphoricum Nr.3

Kalium chloratum Nr.4

Kalium phosphoricum Nr.5

Kalium sulfuricum Nr.6

Magnesium phosphoricum Nr.7

Natrium chloratum Nr.8

Natrium phosphoricum Nr.9

Natrium sulfuricum Nr.10

Silicea Nr.11

Calcium sulfuricum Nr.12

Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de celzouten volgens Dr.Schüßler. 

Calcium fluoratum Nr.1

Belangrijke werkingsgebieden ;
Elasticiteit en flexibiliteit van weefsels  zoals bijv. pezen en banden, bindweefsel, vaten en spieren. Beschermende en begrenzende kwaliteit van weefsels als bijv, de huid, tandglazuur en het botoppervlak.

Het vermogen tot bescherming door passende begrenzing. Standvastig of juist flexibel kunnen zijn binnen de realiteit van de omstandigheden.

Duidelijkheid en stabiliteit in de balans tussen verharden en vervagen/verslappen. Terug naar boven

Calcium phosphoricum Nr.2

Belangrijke werkingsgebieden ;
Opbouw van bot/tandbeen, spieren, boodschapperstoffen.  
Vorming van bloed, de eiwitopbouw en verwerking en cel op- en afbouw.

Het vermogen tot herstel, vanuit de kern vullen, opbouwen. Bij jezelf kunnen blijven en je van binnen uit met eigen kracht en mogelijkheden zichtbaarheid geven.

De balans tussen opbouwen en afbouwen. Terug naar boven

Ferrum phosphoricum Nr.3

Belangrijke werkingsgebieden ;
Zuurstofvoorziening, rode bloedcellen, transport.
Reactie kracht.

Het vermogen om passende te reageren. In vertrouwen kunnen beginnen.

Reageren in de balans tussen een overreactie en niet of traag reageren. Terug naar boven

Kalium chloratum Nr.4

Belangrijke werkingsgebieden ;
Specifieke eiwitvorming, binding en opbouw van vezels in het lichaam.
Slijmvlies- en klierwerking.

Het vermogen verbindingen aan te gaan. Echtheid, ook in de emoties.

Communiceren in de balans tussen een te vaste verbinding en niet verbinden.Terug naar boven

Kalium phosphoricum Nr.5

Belangrijke werkingsgebieden ;
Energiedrager voor o.a. hersen en zenuwcellen, spieren en andere weefsels.
Werkkracht.

Vermogen tot vernieuwing en mentaal bevatten.

Kracht kunnen inzetten en verdelen in de balans tussen ergens tegen opzien en te veel verantwoordelijkheid nemen. Geen energie beschikbaar stellen of veel te veel verbruiken. Terug naar boven

Kalium sulfuricum Nr.6

Belangrijke werkingsgebieden ;
Zuurstof processen in de cel, diepte reiniging

Het vermogen de diepte in te gaan en wat langdurig hetzelfde was ruimte tot verandering te brengen.

Licht en lucht kunnen brengen – ook in chronische processen-  in de balans tussen ver weg opbergen en vanzelfsprekend vaste patronen blijven volgen.

Bij het gebruik van het celzout Kalium sulfuricum Nr.6 is het vanwege de diepe reinigende werking sterk aan te bevelen om gelijktijdig Nr.10 Natrium sulfuricum (basis reiniger) in dubbele hoeveelheid te gebruiken als ondersteuning van het transformeren en loslaten van afvalstoffen. Terug naar boven

Magnesium phosphoricum Nr.7

Belangrijke werkingsgebieden ;
Het zenuwstelsel en hierdoor invloed op o.a. de werking van het hart, de zenuwen, de bloedsomloop, de klieren, de verteringsorganen en de stofwisseling.
Impulskracht

Het vermogen tot een eigen ritme in de balans tussen verkramping, moeten en te grote ontspanning.

Eigen wijze, ritme en tijd. Terug naar boven

Natrium chloratum Nr.8

Belangrijke werkingsgebieden ;
Vochthuishouding. Balans en helderheid.
Alle vloeistoffen in het lichaam ook de verzorging van niet of minder doorbloede delen.
Aandeel in de zuur-base balans.

Het vermogen – ook gevoelsmatig- mee te stromen met wat is.

Medium waarin aspecten kunnen samen komen, samen reizen en weer uitstromen in de balans tussen te veel en te weinig ‘water’. Terug naar boven

Natrium phosphoricum Nr.9

Belangrijke werkingsgebieden ;
Zuurhuishoudingen en vetverwerking

Het vermogen een passend milieu te creëren.

Een werkzame omgeving bieden aan en uitten wat binnen leeft in de balans tussen onzekerheid en de passende keuze in dat moment. Terug naar boven

Natrium sulfuricum Nr.10

Belangrijke werkingsgebieden ;
Verwerkings- en uitscheidingsorganen.
Reguleren ‘eerstelijns’ suikerhuishouding.

Het vermogen om creatief in te zetten en te verdelen wat binnen is gekomen en uit te scheiden wat niet meer past.

Transformeren en verwerken in de balans tussen te veel vasthouden en loslaten. Terug naar boven

Silicea Nr.11

Belangrijke werkingsgebieden ;
Structuur van o.a. bindweefsel, huid haren en nagels.
Geleidend vermogen van o.a. de zenuwbanen.

Het vermogen om te kunnen afstemmen, selecteren en structureren in overeenstemming met het eigen ‘bouwplan’ .

Harmonie in de balans tussen over structurering en chaos.

Bij herstel van de structuur van het bindweefsel kunnen gebufferde zuren vrijkomen. Bij het gebruik van Silicea Nr. 11 als celzout is het dan ook sterk aan te bevelen om gelijktijdig Nr.9 Natrium phosphoricum (hulpmiddel voor zuurverwerking) in dubbele hoeveelheid te gebruiken. Terug naar boven

Calcium sulfuricum Nr.12

Belangrijke werkingsgebieden ;
Werking en doorlaatbaarheid van het bindweefsel.
Doorbreken van blokkades.

Het vermogen van een helende vorm door te openen wat (al te lang) te vast en te dicht zit en te sluiten wat (al te lang) te los is of te open staat.

Gezonde werking weer mogelijk maken door het verleggen van de balans tussen blijven hangen, te lang of te plotseling vastzitten en nergens vorm of uitdrukking aan geven. Terug naar boven

LET OP!

Het is zeer sterk aan te bevelen om de volgende celzouten te combineren

Kalium sulfuricum (Nr.6) de diepe opruimer aanvullen met Natrium sulfuricum (Nr.10) de basis opruimer. 

Silicea (Nr.11) helpt bindweefsel herstellen, opgeslagen zuren uit het bindweefsel kunnen vrijkomen - aanvullen met Natrium phosphoricum (Nr.9) zuuropruimer

De Nr.10 en de Nr. 9 kunnen zelfstandig, los van een combinatie, worden ingenomen.