verdiepen in je celzoutambacht Instituut voor Celzouttherapie

Werken met de celzouten volgens Dr. Schüßler is een ambacht in het herkennen
en vertalen van celzout werkingsgebieden van wat het lichaam NU nodig heeft
voor balans herstel. 
De behoefte van de lichaamscellen en dus de signalen die het lichaam geeft 
zijn leidinggevend in een opbouw of herstel proces.

De Celzouttherapie volgens Dr. Schüßler sluit hier aan bij de principes uit de natuurgeneeskunde; ondersteuning van het opbouwend en herstellend vermogen van het lichaam zelf. De lichaamscellen en dus het hele lichaam geven aan waar en hoe de weg naar opbouw of herstel voor deze mens op dit moment vorm krijgt.

Met de celzouten volgens Dr. Schüßler begeleid je dat proces, geef je de cellen en cel omgeving, dus de hele mens weer de mogelijkheid te doen wat nu in deze unieke situatie voor deze ene mens nodig is. 

Zo in het groot zo in het klein “Virchow”.

Het is ook mogelijk om in een acute situatie, door het toepassen van de celzouten volgens Dr. Schüßler, symptomen te verlichten en herstel te bevorderen. De celzouten kunnen ook effectief ter ondersteuning worden ingezet bij zowel natuurgeneeskundige als reguliere therapieën. Het lichaam krijgt meer mogelijkheden om het gekozen proces op te pakken. Het inzetten van de celzouten volgens Dr. Schüßler is echter geen vervanging van de behandeling door uw arts. 

Mineralen reserves

Om mineralen reserves weer op te bouwen heeft u tijd nodig. Hoe langer u op uw reserves heeft ingeteerd, hoe langer u nodig heeft voor het herstelproces.

Wat is uw huidige balans? 
Wat zijn de herstelmogelijkheden voor de balans van uw eigen eco-systeem? 

evenwicht in celzoutwerkingsgebieden Instituut voor Celzouttherapie

Dieper aangesproken = meer hersteltijd nodig!