Het doel van de werkwijze van Dr. Schüßler was om het tijdelijk verlies aan werkstoffen dat de cellen in de stofwisselingprocessen oplopen weer in evenwicht te brengen (Schüßler 1898). Het gaat hier in zijn visie om een tekort aan mogelijkheden in het lichaam om op cel niveau met de in het lichaam aanwezige mineralen om te gaan waardoor een balans verstoring in de werking van niet alleen de cellen maar ook van het hele systeem, het hele lichaam, ontstaat. De signalen waarmee het lichaam aangeeft dat er iets spaakt loopt laten een disbalans zien in het vermogen een bepaald werkingsgebied in de celwerking in evenwicht te houden.

Een voorbeeld daarvan is een disbalans in de vochthuishouding. Het signaal van een ‘vocht tekort’, bijv. droge ogen kan tegelijkertijd optreden met een signaal van ‘vocht teveel’, bijv. constant een druppel aan de neus. Het vocht is er wel maar de signalen geven aan dat de balans in het vochtverwerkingsgebied is verstoord. De Celzouttherapie van Dr. Schüßler beoogt de lichaamscellen de mogelijkheid aan te rijken de eigen ordeningsbalans – in dit voorbeeld die in het werkingsgebied van Nr. 8 Natrium chloratum - weer te herstellen.

Dr. Schüßler was zelf helder over de signalen waarmee het lichaam een disbalans aangeeft en dus laat weten voor welk werkingsgebied de celzouten volgens Dr. Schüßler aangereikt kunnen worden. 

In de praktijk blijkt het herkennen van een disbalans, dus het opmerken van zowel een onvermogen om te bewegen als een teveel aan bewegingsmogelijkheid in de hele mens de beste leidraad om tot de celzout(combinatie) te komen die op dat moment van toepassing is.

Klik hier om verder te lezen verder in "Proces, werken vanuit het NU"

Balans in alle werkingsgebieden

De specifieke eigenschappen van ieder afzonderlijk celzout kunnen we in alle werkingsgebieden van de mens herkennen:

Bijv. Kalium chloratum Nr.4
een specifieke kwaliteit = verbinden

Fysiek - verbinden 

Emotioneel - verbinden

Mentaal - verbinden

Hoe is de balans in al deze werkingsgebieden?

Waar teveel?

Waar te weinig?

Waar in balans?