De vernieuwde Module IV
De vernieuwde module IV bestaat uit 3 verdiepings blokken van 3 dagen die in een willekeurige volgorde, los van elkaar en in eigen tempo gevolgd kunnen worden.
In Module IV houd je als Celzout Consulent je eigen innerlijke hulpverlener tegen het licht. Verdiept niet alleen de kennis van de celzouten en hun onderlinge samenwerking maar ook je inzicht in zowel de mens die je zelf bent als de mens die zijn signaal beelden en thema’s met jou deelt. De basis van de ontwikkeling ben jezelf. De weg die jij gaat. 

Als de eerste stappen met de celzouten zijn genomen, als mens en lichaam onderweg zijn in hun herstelproces ontstaat vanzelf verdieping. Hoe gaat het verder? Wat brengt de wijsheid van het lichaam naar boven? Waar zit de knoop? Wat wil zich laten zien? 
En; kun je het zien? Wil je het zien? Waar kijk je naar? Is de draad van het proces voor jou waarneembaar en vertaalbaar? Je kunt niet verder kijken dan je zelf bent. Heb je voor jezelf het vertrouwen de volgende stappen in je eigen proces te maken, diep te gaan? De realiteit van oorzaak en essentie in de ogen te zien tot op celniveau. 

Opbouw module IV

Blok 1 - 3 dagen
Thema’s: Er kunnen zijn, identificatie, erbij zijn, signalen als richting aanwijzer, zenuw- en hormonale stelsel. De werkelijkheid van de mogelijkheden.

Verdieping van de volgende celzouten en hun samenwerking met de hogere celzouten;
Nr.3 Ferrum phosphoricum, Nr.4 Kalium chloratum, Nr.5 Kalium phosphoricum en Nr.8 Natrium chloratum.

Blok 2 - 3 dagen
Thema’s
: Kracht halen uit de werkelijkheid, spijs(omzetten); de koolhydraat, eiwit en vetstofwisseling. Gereedschappen en innerlijke houding; de spijsverteringsorganen en het levensveld. Keuzes maken, uitscheiden en zelfstandig weer verder gaan.

Verdieping van de volgende celzouten en hun samenwerking met de hogere celzouten;
Nr.2 Calcium phosphoricum, Nr.6 Kalium sulfuricum, Nr.9 Natrium phosphoricum en Nr.10 Natrium sulfuricum.

Blok 3 - 3 dagen
Thema’s
: Wat beweegt er, overdracht en tegen-overdacht, kind thema’s, hart en ademhaling stelselDe werkelijkheid van de interactie met het geheel. Zouten en vitamines.

Verdieping van de volgende celzouten en hun samenwerking met de hogere celzouten; 
Nr.1 Calcium fluoratum, Nr.7 Magnesium phosphoricum, Nr.11 Silicea, Nr.12 Calcium sulfuricum.

Verdiepingsopdrachten & toetsen
Na iedere lesdag zijn er twee huiswerkopdrachten. Er is op iedere 3dag een schriftelijke toets. De huiswerkopdrachten bestaan altijd uit één stof inhoudelijk opdracht en één verslag-opdracht betreffende de samenwerking in twee of drietallen tijdens de lesdag met de geobserveerde ontwikkeling van het proces gedurende een langere periode. 

Boeken en readers mogen als naslagwerk tijdens de toets worden geraadpleegd. Bij onvoldoende toets resultaat maar ‘goed’ huiswerk en beweging in de persoonlijke ontwikkeling volgt een extra opdracht die voldoende moet zijn, anders wordt alleen een deelname certificaat uitgereikt. 

Om in aanmerking te komen voor de therapeuten certificeringworden naast het totaal van de opdrachten over de drie blokken twee boeken van de boekenlijst gelezen en daarover wordt een reflectieverslag gemaakt. Ook het maken van tweemaal een praktijkverslag met een intake en twee vervolggesprekken van twee verschillende cliënten uit de eigen praktijk. 

Praktisch
De training wordt gegeven op werkdagen (9.45-16.45 uur). 

Inbegrepen is 

  • Praktisch, uitgebreid naslag werk in de vorm van een map met reader
  • Begeleiding van de docent(en) bij de samenwerkopdrachten tijdens de les
  • Persoonlijke feedback op de ingeleverde opdrachten
  • Accreditatie - HBO conform SNRO

Toelating
De toelating tot deze module is het behaalde Consulenten certificaat en een persoonlijk telefoon of skypegesprek (van 15 min.) met de docenten. Module IV is HBO conform. Alleen studenten die een HBO diploma, of hoger kunnen tonen, worden toegelaten.

Tijdens een aantal lesdelen werken we in twee of drietallen als in een praktijksetting waarin zowel het geven als het ontvangen van een celzout advies serieus ervaren en getraind wordt. De docent(en) zijn deze les delen aanwezig voor aanwijzingen en vragen.

Het behalen van het Celzouttherapeuten certificaat geeft u de mogelijkheid tot vermelding op www.celzouttherapeuten.nl.

Klik hier voor de actuele data en locaties

Klik hier voor deelname eisen

Ervaringen deelnemers

 

"Verrassende inzichten, vormgegeven en beleefd als een reis door verschillende bewustzijnslagen."

"Goede ontwikkeling in inzicht en meer praktische toepassing van anamnese naar inzetten van celzouten." deelnemers module 4 2014

Klik hier voor meer ervaringen

Onze opleiding is HBO-conform geaccrediteerd door:

 

 SNRO keurmerk hbo bij en nascholing   

 Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg

Klik hier voor meer info over de accreditaties
voor onze scholingen