Module IV bestaat uit 8 dagen verdeeld over een jaar en biedt de mogelijkheid tot Celzouttherapeutenschap.

In deze module staat het volgende centraal:

  • Het gaan van een eigen ontwikkelingsweg met de celzouten tot zelfstandig Celzouttherapeut
  • De verdieping van kennis en toepassingsmogelijkheden van de celzouten;
  • Een verdieping van de eigen verbinding met de celzoutwerkingsgebieden samen met onderzoeksvragen per thema.

Het doorleven van de thema’s verbreedt het inzicht in de samenhang van de celzoutwerkingsgebieden tussen fysieke processen, mentale processen, gevoelens en kenmerkend gedrag. De onderwerpen waarin de werking en toepassing van de celzouten hun verdieping en ‘kadering’ vindt zijn altijd terug te vinden in het gewone dagelijkse leven en de actualiteit van nu.

Inbegrepen is (naast koffie en thee) een praktisch en uitgebreid naslag werk in de vorm van een map met reader. De toelating tot deze module is het behaalde Consulenten certificaat en een persoonlijk gesprek met de docenten. 

Tijdens een lesdeel werken we in twee of drietallen in een praktijksetting waarin zowel het geven als het ontvangen van een celzout advies serieus ervaren en getraind wordt. De docent(en) zijn deze les delen aanwezig voor aanwijzingen en vragen.

Na iedere lesdag zijn er twee huiswerkopdrachten en er is op dag 7 een schriftelijke toets. De huiswerkopdrachten bestaan altijd uit één stof inhoudelijk opdracht en één verslagopdracht van de samenwerking in twee of drietallen tijdens de lesdag met de geobserveerde ontwikkeling van het proces gedurende een langere periode. 

Aan het einde van module IV is er een toets die voldoende moet zijn voor het behalen van het Therapeuten certificaat. Boeken en readers mogen als naslagwerk tijdens de toets worden geraadpleegd. Bij onvoldoende toets resultaat maar ‘goed’ huiswerk en beweging in de persoonlijke ontwikkeling volgt een extra opdracht die voldoende moet zijn, anders wordt alleen een deelname certificaat uitgereikt. Het behalen van het Celzouttherapeutencertificaat geeft u de mogelijkheid tot vermelding op www.celzouttherapeuten.nl.

De training wordt gegeven op werkdagen (9.45-17.00 uur). 

Klik hier voor de actuele data en locaties

Klik hier voor deelname eisen

Klik hier voor informatie over accreditaties

Ervaringen deelnemers

 

"Verrassende inzichten, vormgegeven en beleefd als een reis door verschillende bewustzijnslagen."

"Goede ontwikkeling in inzicht en meer praktische toepassing van anamnese naar inzetten van celzouten." deelnemers module 4 2014

Klik hier voor meer ervaringen

Onze opleiding is HBO-conform geaccrediteerd door:

 

 SNRO keurmerk hbo bij en nascholing   

 Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg

Klik hier voor meer info over de accreditaties
voor onze scholingen