Module IV bestaat uit 3 verdiepings blokken van 3 dagen. Deze blokken kunnen in een willekeurige volgorde, los van elkaar gevolgd worden. 
Module IV is een gerichte verdieping in zowel celzouten kennis als toegepaste kunde. Vanuit een breder beeld de meerwaarde van de Celzouttherapie nog beter kunnen toespitsen in de therapeutische praktijk.

Als de eerste stappen met de celzouten zijn genomen, als mens en lichaam onderweg zijn in hun herstelproces ontstaat vanzelf verdieping. Hoe gaat het verder? Wat brengt de wijsheid van het lichaam naar boven? Waar zit de knoop? Wat wil zich laten zien? 
En; kun je het zien? Wil je het zien? Waar kijk je naar? Is de draad van het proces voor jou waarneembaar en vertaalbaar? Je kunt niet verder kijken dan je zelf bent. Heb je voor jezelf het vertrouwen de volgende stappen in je eigen proces te maken, diep te gaan? De realiteit van oorzaak en essentie in de ogen te zien tot op celniveau. 

Opbouw module IV

Blok 'Echt verbinden en de reikwijdte van boodschappen' - 3 dagen
Vanuit de Celzouttherapie werken aan de thema’s
Zorg verlenen; Voor jezelf zorgen; Balans in verbinding en aanwezigheid; 

Verdieping van de volgende celzouten en hun onderlinge samenwerking met zowel de basis als de hogere celzouten;
Nr.3 Ferrum phosphoricum, Nr.4 Kalium chloratum, Nr.5 Kalium phosphoricum en Nr.8 Natrium chloratum.

Blok 'Veilige basis en vernieuwingskracht' - 3 dagen
Vanuit de Celzouttherapie werken aan de thema’s:
Veilige basis en veiligheid creëren; Tegengesteldheden verenigen; Eigenheid behouden; Angst, boosheid en vernieuwing; Ondersteuningsmogelijkheden voor de mens en zijn koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisselingvraagstukken.

Verdieping van de volgende celzouten en hun onderlinge samenwerking met zowel de basis als de hogere celzouten;
Nr.2 Calcium phosphoricum, Nr.6 Kalium sulfuricum, Nr.9 Natrium phosphoricum en Nr.10 Natrium sulfuricum.

Blok 'Levensfasen en natuurlijke grenzen' - 3 dagen
Vanuit de Celzouttherapie werken aan de thema’s:
Evolutie en het belang van de omgeving; Grenzen; Kindertijd en levensfasen; De herkomst van jouw reactie; Overlevingsstrategieën;  Zouten en vitamines.

Verdieping van de volgende celzouten en hun onderlinge samenwerking met zowel de basis als de hogere celzouten; 
Nr.1 Calcium fluoratum, Nr.7 Magnesium phosphoricum, Nr.11 Silicea, Nr.12 Calcium sulfuricum.

Verdiepingsopdrachten & toetsen
Vereisten om in aanmerking te komen voor het Therapeutencertificaat Celzouttherapie (HBO-conform):

  • Huiswerkopdrachten;
  • Korte schriftelijk toets moment op de 3dedag van een blok;
  • 2 praktijkverslagen;
  • 2 boekreflectie verslagen

Na iedere lesdag zijn er twee huiswerkopdrachten. De huiswerkopdrachten bestaan altijd uit één stof inhoudelijke opdracht en één verslag-opdracht/reflectie betreffende een praktijkbegeleiding tijdens de les. Op alle huiswerkopdrachten ontvang je persoonlijke ‘groei’ feedback. 

Op de laatste dag van ieder blok vindt er een korte toets moment plaats om de voortgang in beeld te brengen. Boeken en readers mogen als naslagwerk tijdens de toets worden geraadpleegd. Bij onvoldoende toets resultaat maar ‘goed’ huiswerk en beweging in de persoonlijke ontwikkeling volgt een extra praktijkopdracht die voldoende moet zijn, anders wordt na het volgen van alle drie verdedigingsblokken van Module IV alleen een deelname certificaat uitgereikt.

Los van de blokken en als onderdeel van de het certificeringtraject dienen er 2 boeken van de boekenlijst gelezen te worden en daarover wordt een reflectieverslag gemaakt. Het is mogelijk om een eigen boek dat niet op de lijst voorkomt te gebruiken, dit echter alleen na overleg.

Los van de blokken en als onderdeel van de certificering worden er 2 praktijkverslagen gemaakt, van twee verschillende externe cliënten, met een intake en twee vervolggesprekken. 

Praktisch
De training wordt gegeven op werkdagen (9.45-16.45 uur). 

Inbegrepen is 

  • Praktisch, uitgebreid naslag werk in de vorm van een map met reader
  • Begeleiding van de docent(en) bij de samenwerkopdrachten tijdens de les
  • Persoonlijke feedback op de ingeleverde opdrachten
  • Accreditatie - HBO conform SNRO

Toelating
Het Consulenten certificaat (module I-III) en een persoonlijk oriënterend gesprek (telefoon/skype) van 15 minuten met de docenten. Module IV is HBO conform. Een HBO-diploma, vergelijkbare ervaring, of een hoger diploma, is een vereiste voor de HBO-certificering.

Tijdens een aantal lesdelen werken we in twee of drietallen als in een praktijksetting waarin zowel het geven als het ontvangen van een celzout advies serieus ervaren en getraind wordt. De docent(en) zijn deze les delen aanwezig voor aanwijzingen en vragen.

Het behalen van het Celzouttherapeuten certificaat geeft u de mogelijkheid tot vermelding op www.celzouttherapeuten.nl.

Klik hier voor de actuele data, kosten en locaties

Klik hier voor informatie over accreditaties

Ervaringen deelnemers

 

"Verrassende inzichten, vormgegeven en beleefd als een reis door verschillende bewustzijnslagen."

"Goede ontwikkeling in inzicht en meer praktische toepassing van anamnese naar inzetten van celzouten." deelnemers module 4

Klik hier voor meer ervaringen

 

Module I-V is HBO-conform geaccrediteerd:

 

 SNRO keurmerk hbo bij en nascholing   

 Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg

Klik hier voor meer info over de accreditaties
voor onze scholingen