Er zijn verschillende boeken over de Celzouttherapie in het Nederlands verschenen. De invalshoek van waaruit het boek is geschreven geeft richting aan het hoe en waarom van de geadviseerde celzouten. Dit is de reden waarom de celzout-adviezen voor bepaalde klachten in de verschillende boeken zo uiteen kunnen lopen.

Lees hier over de celzout informatie bronnen

Klik hier voor een overzicht van Nederlandstalige celzoutliteratuur