Nieuwe nascholingsdagen voorjaar 2018
Opnemen, omzetten en inzetten allemaal kwaliteiten waar het spijsverteringsstelsel elke dag weer mee bezig is. Op vr. 1 feb. & wo. 6 feb. zullen we in 2 nascholingsdagen uitgebreider gaan kijken naar ondersteuningsmogelijkheden met de Schüssler celzouten. Vanuit een aantal organen en weefsels zullen we kijken naar het functioneren en de onderliggende thema’s. Kennis en inzicht verbreden vanuit een Celzouttherapeutische visie t.a.v. de werking van de darmen, het microbioom en de lever. Het herkennen van signalen van waar het lichaam op dat moment specifiek om vraagt. Het vertalen van signalen die de hele mens (fysiek, gevoel, gedrag) wordt verder getraind.

 Opnemen omzetten inzetten Iinstituut voor Celzouttherapie

Vrijdag 1 feb. (nadruk basis zouten) – deelname vereiste min. Mod. 2 
Woensdag 6 feb. 2019 (basis en hogere zouten) – deelname vereiste min. Mod. 3
Kosten 100,- incl. BTW en lunch, ga hier naar het inschrijformuliernschrijformulier
Locatie: Baarn

De nieuwe experimentele zouten
Op 12 december hebben we in Nederland de nieuwe experimentele zouten (Nr.28 t./33) uit Oostenrijk geïntroduceerd op een nascholingsdag van het Instituut voor Celzouttherapie. 

Deze nieuwe Schüsslerzouten met elementen als molybdeen, boor, nikkel, tin en kobalt lijken sterk verbonden te zijn met thema’s nu. Zoals “het wezenlijke kunnen herkennen in mensen en processen”, “verloren delen”, kunnen putten uit energie van toekomstige mogelijkheden”, ”hoe ga je om mensen, situatie of dingen die helemaal vreemd lijken”. Ze lijken waardevolle aanvullende elementen te zijn die in een Schüsslercelzout combinatie kunnen dienen in balansherstellende processen. 

Wil je ze ook leren kennen kom dan vr. 21 juni 2019 naar de volgende nascholingsdag. Deelname vereiste min. Mod.3.

Aanmelden Nieuwsbrief

Voor actuele en inhoudelijke informatie 

Aanmelden Nieuwsbrief

 

Laatste nieuws

Nieuwe data nascholingen:

Start Mod.3 - Baarn
Woensdag 23 jan. 2019
Vereiste niveau: min. Mod.2

Start Blok 1 Mod.4
Woensdag 20 mrt. 2019
Vereiste niveau: min. Mod.3