De bijscholing Celzouttherapie (HBO conform & geaccrediteerd) van het Instituut voor Celzouttherapie is modulair opgebouwd en bestaat uit vier achtereenvolgende verdiepingsstappen. U kunt zelf bepalen in welk tempo en hoe ver u zich gaat bekwamen. 

Na deelname aan een module ontvangt u altijd een deelname bewijs. Na het voltooien van module 1-3 kunt u in aanmerking komen voor het Celzoutconsulenten diploma en na het voltooien van module 1-4 kunt u in aanmerking komen voor het Celzouttherapeuten diploma.

stappenopleidingbollen

Module I – Twee daagse basismodule;
Basiskennis celzout 1-12, signalen herkennen zowel in het fysieke, gedrag en emoties. Voor uitgebreidere info over module I - klik hier

Module II – Drie daagse vervolg module over celzout 1-12; 
Verbreding van kennis celzout 1-12, onderlinge relaties celzouten en praktische vaardigheden celzoutanalyse trainen. Voor uitgebreidere info over module II - klik hier

Module III – Vijfdaagse vervolgmodule waar de hogere celzouten 13-27 centraal staan;Verbreding van kennis en onderlinge relaties. Trainen van praktische vaardigheden celzoutanalyse met feedback en het werken in de praktijk. Voor uitgebreidere info over module III - klik hier

Module IV – 3 verdiepingsblokken van 3 niet aaneengelsoten dagen - vervolg specialisatie Celzouttherapeut;
Deskundigheid verdiepen en de verbinding met de celzouten verinnerlijken. Voor uitgebreidere info over module IV - klik hier

Ervaringen deelnemers

"Na vele jaren gebruik begrijp ik nu pas hoe het allemaal in zijn werk gaat, heel leuk! De verbanden die in de les gelegd worden verduidelijken zo veel." 
deelnemer basis module 2015 

"Een verrijking! Heel duidelijke lessen en ook veel mogelijkheid om vragen naar voren te brengen."
deelnemer module 2 2013

"Ontzettend interessant, raakt de diepe basis van onze gezondheid: verplichte kennis voor iedereen." 
deelnemer module 3 2013

"Verrassende inzichten, vormgegeven en beleefd als een reis door verschillende bewustzijnslagen."
deelnemer module 4 2014

Klik hier voor meer ervaringen

 Celzouten en de 5 natuurgerichte principes

Zijn de vijf natuurgerichte principes de uitgangspunten van jouw praktijk of ben je lid van de BATC dan vind je hier meer informatie.