Voorwaarden voor deelname

Ondertekening
Ondertekening van het convenant van vertrouwen en deelnameverklaring.

HBO-niveau
De Bijscholing is toegankelijk voor deelnemers met een opleiding op HBO niveau of hoger. Of met een werk en/of levenservaring aantoonbare vergelijkbare niveau. (EVC verklaring). Of als doorstap vanuit MBO 4.

Is het behalen van een diploma met een HBO conform SNRO-keurmerk voor bijv. een beroepsvereniging een doel let dan op;
De accreditatie punten voor de modules van het Instituut voor Celzouttherapie zijn te gebruiken als bijscholing op HBO niveau. 

Alleen het Celzout Consulent of Celzout Therapeut eindcertificaat geeft recht op een SNRO keurmerk op dat behaalde certificaat. Bij het inschrijven moet de student vermelden welk niveau zijn vooropleiding(en) is en dit in Module III kunnen aantonen met een kopie van een eerder behaald diploma.

Online lessen
Ondertekening van het convenant van vertrouwen en deelnameverklaring. 
Een werkende camera (die aanstaat) is tijdens de les vereist.

 

Specifieke voorwaarden voor deelname aan de verschillende Modules

Basis module 
Interesse, op HBO niveau kunnen meedenken, medische basis kennis is aan te bevelen; 

Module II 
Module 1 (de 2-daagse basis module);

Module III 
Module I + II;

Module IV
Het Celzoutconsulenten certificaat (module I + II + III) en een toelatingsgesprek

Kennis van de medische basisvakken is sterk aan te bevelen en indien u zich nadien bij een beroepsvereniging wil laten registreren informeer daar dan over de gestelde eisen wat betreft de medische basis vakken.