De primaire informatie bron voor het toepassen van de celzouten is het boek dat Dr.Schüβler zelf schreef; zijn Abgekürzte Therapie. 

Dr. Schussler Instituut voor Celzouttherapie

De 25ste en laatste druk stamt uit 1898. Wat betreft de eerdere verschenen drukken roept Dr. Schüβler de lezer in het nawoord op om net als hijzelf;

‘Vergissingen die ik vroeger gemaakt heb te verwerpen en nieuwe indicaties toe te voegen. Men heeft dit werk een aantal jaar geleden in het Engels, Spaans en Frans vertaald. In deze boeken bevinden zich naast mijn vergissingen, door vertalers afkomstige indicaties en verklaringen, die deels nietszeggend en deels fout zijn.'

Via de lijn van zijn opvolgers waar onder bijv. Kurt Hickethier en Paul Feichtinger is er vandaag de dag vooral zeer veel Duitstalige literatuur voorhanden. Schrijvers in de traditie van Dr. Schüβler zijn bijv. Margit Müller-Frahling uit Duitsland en Thomas Feichtinger vanuit de Oostenrijkse traditie.

In Nederland zijn slechts een handvol boeken over de Celzouttherapie verkrijgbaar. De meeste zijn vertalingen van Duitse boeken, vanuit verschillende invalshoeken geschreven.

Lees hier verder over informatiebronnen en verschil in interpretatie