Hoe weet ik welke celzouten ik moet gebruiken?

Raadpleeg een boek van de literatuurlijst of ga op consult bij een celzouttherapeut of –consulent.

In alle boeken over celzouten staan lijstjes met veel voorkomende klachten met daarbij de celzouten die bij de klachten passen.

Hoe moeten celzouten worden ingenomen?
Afhankelijk van de klacht(en) worden de passende celzouten uitgekozen. Per celzout een aantal tabletjes per dag. De bedoeling is dat de celzouten verspreid over de dag worden ingenomen. Neem steeds maximaal 3 tabletten per keer op de tong, laat ze op de tong smelten en slik ze door.

Er zijn ook nog andere toepassingsmogelijkheden, raadpleeg daarvoor een Celzouttherapeut of -consulent.

Kunnen verschillende celzouten tegelijk ingenomen worden?
Ja, vanuit de werkwijze in de Celzouttherapie kunnen verschillende nummers celzouten gecombineerd en tegelijkertijd worden ingenomen. Zorg dat je niet meer dan 3 tabletjes tegelijk in je mond neemt. Dit is omdat de opnamecapaciteit van het mondslijmvlies beperkt is.

Vanuit andere werkwijzen, waaronder de homeopatische werkwijze, wordt regelmatig geadviseerd dat verschillende celzouten niet tegelijkertijd, op een bepaalde tijdstip of in een bepaalde volgorde moeten worden ingenomen. Dit is een andere werkwijze dan vanuit de Celzouttherapie.
Kijk bij websites en literatuur vanuit welke invalshoek de celzouten beschreven en/of worden geadviseerd om verwarring te voorkomen.

Waarom hebben de celzouten een nummer?
Er bestaan 27 verschillende Schüßler celzouten en er worden nog steeds meer celzouten ontdekt. Elk celzout heeft een bijzondere functie in het lichaam. Elk celzout heeft een scheikundige naam en om ze nog makkelijker uit elkaar te kunnen houden zijn apothekers in de tijd Dr. Schüβler begonnen om de celzouten alfabetisch een nummer toe te kennen. De eerste twaalf celzouten waar Dr. Schüβler mee werkte zijn celzouten 1 t/m 12. De celzouten die na zijn dood zijn ontdekt hebben nr. 13 t/m 27. De nummering loopt (ongeveer) gelijk met de volgorde waarin ze ontdekt zijn. In Oostenrijk zijn een aantal nieuwe experimentele celzouten op de markt gebracht. Het is echter nog twijfelachtig of we hier te maken hebben met daadwerkelijk celzouten.

Welke klachten kunnen worden behandeld met de celzouten?
De celzouten kunnen ingezet worden bij acute klachten als hoofdpijn, koorts/verhoging, spierpijn en verkoudheid maar ook bij chronische klachten als hooikoorts, reuma of slaapproblemen, enz. Daarnaast kunnen ze ook ingezet worden bij emotionele problemen, zoals stress of meer specifieke problemen zoals gevoelens van onveiligheid, bindingsproblemen, conflicten, verdriet etc.

Waarom zou ik celzouten gebruiken?
Bij ieder denkbaar proces in het menselijk lichaam zijn minerale zouten betrokken. Alle levende wezens zijn dan ook afhankelijk van een continue opname van mineralen. In een ideale situatie zal er in het lichaam een evenwicht zijn tussen opname, inzet en uitscheiding van minerale zouten. Als er door omstandigheden minder opname of meer inzet en uitscheiding van minerale zouten is, kan daardoor een disbalans van beschikbare werk- en bouwstoffen voor de lichaamsweefsels ontstaan.

Hoe lang duurt het voordat ik resultaat merk?
Om de reserves van minerale zouten in weefsels weer op te bouwen is er tijd nodig. Hoe langer er op de reserves is ingeteerd, hoe langer het herstelproces duurt. In de regel kun je zeggen hoe langer een klacht aanwezig is, hoe langer het gebruik van celzouten nodig is om verbetering te krijgen. Dit wil niet zeggen dat je niet gelijk wat kunt merken als je begint met innemen van celzouten. Hoe je dit ervaart is erg persoonlijk.

Hoeveel verschillende celzouten kan ik tegelijk gebruiken?
Afhankelijk van de situatie/klacht of persoon wordt gekeken hoeveel verschillende celzouten worden ingezet. Soms kan één of twee celzouten volstaan, ook combinaties van meerdere celzouten zijn gebruikelijk.

Zijn er mogelijke bijwerkingen bij het gebruik van celzouten?
Een bijwerking is een reactie van het lichaam op het gebruikte middel dat niet de bedoeling was. Bij het gebruik van celzouten treden meestal geen bijwerkingen op. Wel kan het gebeuren dat er een reactie van het lichaam optreedt zoals bijvoorbeeld hoofdpijn. Waaruit blijkt dat het lichaam moeite heeft om bijv. de vrijgekomen afvalstoffen af te voeren. De oplossing is meestal om meer water te drinken; soms is het nodig om de celzouthoeveelheden of –verhoudingen aan te passen. Heeft u een reactie die u niet begrijpt, raadpleeg dan een Celzouttherapeut of -consulent.

Bij homeopathische gedynamiseerde middelen is er kans op verergering van de klachten in de eerste dagen van het innemen van het middel. Kan dat bij celzouten ook gebeuren?
Er zal bij gebruik van celzouten geen verergering van de klacht plaatsvinden, wel kan er een reactie van het lichaam ontstaan doordat er een proces in gang gezet wordt. Zie vraag hierboven.

Is het gevaarlijk als ik teveel van de werkzame stof binnen krijg?
Nee, dit brengt geen risico’s met zich mee.

Ik kan niet tegen lactose maar ik wil wel graag celzouten gebruiken. Is dat mogelijk?
Ja, dat kan zeker. Het is handig om daarvoor een celzouttherapeut of celzoutconsulent te raadplegen.

Waarom worden het Schüβler celzouten genoemd?
De naam verwijst naar de ontdekker van de celzouten: Dr. Wilhelm Heinrich Schüβler (1821-1898). In het begin van zijn loopbaan werkte hij als homeopathisch arts in Duitsland. Door het bestuderen van geschriften van de wetenschappers van zijn tijd kreeg hij belangstelling voor het ondersteunen van genezingsprocessen via de celwerking. Hij herkende een verstoring in de minerale zouten bij zieke mensen en ontdekte hoe hij deze onbalans weer kon opheffen door het laten innemen van verdunde hoeveelheden minerale zouten waardoor de gezondheid van zijn patiënten duidelijk verbeterde. Deze zouten werken op celniveau (in en rondom de cel), vandaar de benaming celzouten.

Hij verdunde de zouten niet zo sterk en dynamiseerde zijn zoutpreparaten niet, wat gebruikelijk was in de homeopathie waardoor de celzouten een aparte stroming binnen (of parallel aan) de homeopathie zou kunnen worden genoemd. Lees meer hierover bij Celzouttherapie & Homeopathie.

Wordt met ‘Schüssler celzouten’ hetzelfde bedoeld als met ‘Schüβler celzouten’ of ‘Schusslerzouten’ ?
Ja, Schussler/Schüssler/Schuβler/Schuessler... het zijn schrijfvariaties van de naam Schüβler.

 Is de dosering die op de verpakking staat de juiste voor mij?
De dosering die op de verpakking staat is een standaard dosering. Hoeveel celzouten je kunt innemen, hangt af van je klachten en is persoonlijk. Het kan dus zijn dat je er minder nodig hebt, maar het kan ook zijn dat je er meer nodig hebt. In alle boeken over celzouten staan advieshoeveelheden bij veelvoorkomende klachten en handige combinaties van celzouten.

Voor boeken over celzouten kun je kijken in de literatuurlijst.

Voor persoonlijk advies kun je terecht bij een Celzouttherapeut of –consulent.

Kan ik celzouten gebruiken als ik zwanger ben?
Ja, dat kan, maar het is verstandig om dit in overleg met een Celzoutconsulent of -therapeut te doen.

Kan ik celzouten gebruiken als ik medicijnen slik of supplementen gebruik?
Celzouten kun je altijd in combinatie met andere middelen en/of medicijnen gebruiken. Het is echter verstandig dit in overleg met een Celzouttherapeut te doen.

Waar vind ik een Celzouttherapeut of – consulent?
Raadpleeg de adressenlijst op www.celzouttherapeuten.nl.

Kan ik in Module II of Module III instromen?
Helaas is dit niet meer mogelijk in verband met de accrediatie voorwaarden.

Verschil celzouttabletten en globuli
In Duitsland zijn er ook celzouten in globuli-vorm te verkrijgen. Mijn vraag is wat de dosering is per tablet versus globuli? Ik schrijf in mijn praktijk regelmatig 2x daags 1 tablet of 2 x daags 2 tabletten voor. Zou je mij misschien kunnen vertellen wat ik dan als dosering globuli kan voorschrijven?

Dank voor je vraag het is inderdaad verwarrend. Om aan vergelijkbare hoeveelheid fysieke werkstof te komen heb je heel erg veel globuli nodig. Wat meespeelt in de verwarring is dat Celzouttherapie pas veel later opgenomen is in de Homeopathie.

Globuli zijn een medium voor informatieoverdracht. In de Celzouttherapie gaat het echter om fysieke werkstoffen. We hebben het over 2 verschillende middelen ontstaan vanuit 2 verschillende doelen. Beide middelen hebben als uitgangspunt dezelfde zouten maar hebben in het maakproces andere stappen doorlopen.

Globuli zijn voortgekomen uit de homeopathische geneeswijze. De celzouten volgens Dr. Schusser door inzichten in de behoefte van de fysieke cel en cel omgeving. Het lichaam wordt dus in de homeopathie via een andere weg aangesproken dan in de Celzouttherapie. Lees hier mee over Celzouttherapie versus de Homeopathie

Celzouten en astrologie
Dr. Schussler heeft nooit gebruik gemaakt van astrologie in de Celzouttherapie.
Het nemen van een celzout dat gerelateerd is aan je geboorte teken (zonneteken en of ascendant) gaat uit van de situatie bij geboorte. Dit is een zeer beperkt gezichtpunt dat voorbij gaat aan de individuele ontwikkeling die je doormaakt.

De kracht van de Celzouttherapie is juist het ondersteunen van de dynamiek waar het niet goed meer verloopt en gericht de verschillende stappen in een proces begeleiden met passend celzouten voor het proces van het nu.

 

 

 

Zelf passende celzouten uitzoeken?

In onze 2 daagse basis module leer je verschillende celzoutbehoeftes herkennen en krijg je handvaten om met de celzouten aan de slag te gaan.

 

Celzoutadvies & begeleiding?

Op www.celzouttherapeuten.nl vindt u adressen van Celzoutconsulenten en Celzouttherapeuten die u verder opweg kunnen helpen.