Er zijn verschillende manieren om de mineralen-huishouding in kaart te brengen. Wij gebruiken de volgende signaalgebieden om een beeld te kunnen vormen van de balans van het geheel in het NU:

  • de lichamelijke ongemakken en klachtenbeeld
  • gezichtsanalyse
  • de huidgesteldheid (kleur, textuur, temperatuur)
  • de manier van gevoelsmatig en mentaal omgaan met dagelijkse situaties
  • gedrag
  • behoeftes

Klachten kunnen gezien worden als signalen die vertellen over het goed en minder functioneren van de verschillende werkingsgebieden in het lichaam en geven zo een beeld van onze mineralen- reservehuishouding. 

Een celzoutanalyse is echter geen vervanging een reguliere medisch onderzoek. Combineren van verschillende geneeswijzen kan wenselijk zijn.

LET OP!

Het is zeer sterk aan te bevelen om de volgende celzouten te combineren

Kalium sulfuricum (Nr.6) de diepe opruimer aanvullen met Natrium sulfuricum (Nr.10) de basis opruimer!! 

Silicea (Nr.11) helpt bindweefsel herstellen, opgeslagen zuren uit het bindweefsel kunnen vrijkomen - aanvullen met Natrium phosphoricum (Nr.9) zuuropruimer!!

De Nr.10 de basis opruimer en de Nr. 9 zuuropruimer kunnen zelfstandig, los van een combinatie, worden ingenomen.