Celzouten zijn weefselfunctie middelen die altijd een rol spelen in het functioneren van de cel en zijn uitwisseling met de cel omgeving. In de Celzouttherapie volgens Dr. Schüβler komen de 5 natuurgerichte principes altijd aan bod. Zijn de vijf natuurgerichte principes de uitgangspunten van jouw praktijk of ben je lid van de BATC dan vind je hier meer informatie.

Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Ergens is er een punt waar de fijnstoffelijke energie in alles wat 'niet zichtbaar' is zich verbindt met het stoffelijke zichtbare aspect van levensvormen en zo invoegt in de meer grofstoffelijke energiestromen in materie, zoals bijvoorbeeld ons lichaam. 

De laatste jaren wordt het steeds duidelijker dat de uitwisseling tussen het energetische systeem en dat wat zichtbaar geworden is in de materie georganiseerd is rond elektrische spanningsverschillen. Hiervoor zijn geladen (mineraal)ionen het geleidende medium. Lichaamscellen kunnen niet optimaal functioneren en niet voldoende met hun directe omgeving en de celwerking als geheel communiceren als er geen ionen met passende lading voor handen zijn. Het onvermogen van cellen en weefsels om te bewegen in de actualiteit van het NU brengt signalen van disbalans en klachtenbeelden met zich mee, zowel fysiek als in het gedachten en gevoelsleven. In de Celzouttherapie volgens Dr. Schüβler interpreteren we klachten en ongemakken als taal van het lichaam en richtingaanwijzer naar het herstel van de cel beweeglijkheid en het daaruit volgende dynamische (innerlijke) evenwicht van de mens. 

Prikkeloverdracht

In alle lagen van ons lichaam is het netwerk van energie- en informatie-uitwisseling van essentieel belang. Dit netwerk functioneert niet alleen binnen in het lichaam maar is ook ‘aangesloten’ op de grotere netwerken van bijv. de aarde en de familie waarin we zijn geboren. Het zenuwstelsel is bijvoorbeeld één van de lagen die impulsen (prikkels) communiceert met de rest van het lichaam. Ook hier is de beschikbaarheid van geladen (mineraal)ionen een basisvoorwaarde voor het goed functioneren van de prikkeloverdracht. Niet alleen voor de impuls zelf maar ook het ontvangen en eventueel weer stopzetten van de impulskracht. De opbouw van de bijbehorende neurotransmitters en de tijdige afbouw daarvan. Celzouten volgens Dr. Schüβler zijn in deze processen precies passend ‘werkmateriaal’ voor de basale laag van alle functies van het menselijk lichaam.

Drainage
Veel werkstoffen moeten door het lichaam ingezet worden om de cel en de directe cel omgeving te reinigen van allerlei vormen van overbelasting en verontreiniging ontstaan in de hectiek van de huidige maatschappij. Gifstoffen in stoffelijke vorm door vervuiling en gifstoffen ontstaan door chronische stress en de grote hoeveelheid te verwerken informatie en indrukken. Het omzetten, afvoeren en uitscheiden van deze overbelasting vraagt veel van de beschikbare energie en het evenwicht van de beschikbare werkstoffen. Een cel die weer kan beschikken over werkstoffen in de vorm van geladen ionen (celzouten) zal zichzelf altijd weer gaan reinigen als logische stap naar regeneratie en herstel van alle lichaamsweefsels. 

Voeding
Goede voeding is nodig om het lichaam te voorzien van de stoffen die we nodig hebben om optimaal te functioneren. Een gezond lichaam genereerd in de spijsverteringscycli doorlopend geladen ionen voor de inzet van dat wat met de voeding binnen kwam in de verschillende lichaamsfuncties en weefsels. Voeding die niet past kan overbelasten en verstoren. Maar ook bij een uitgebalanceerd dieet is het vermogen van het lichaam die voeding op te nemen en effectief te verwerken en inzetten van groot belang. Is de fijnere werkstoffen voorraad niet in balans dan kan op zich heel mooie voeding wellicht niet optimaal verwerkt worden en op celniveau op de juiste plaats ingezet worden. De celzouten volgens Dr. Schüβler kunnen het verwerken en opnemen van voeding en voedingsstoffen tot in de cel gericht ondersteunen en zo verbeteren. 

Psyche
De fysieke, emotionele, mentale, spirituele en energetische aspecten van een mens zijn met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar. Al deze menselijke kwaliteiten komen zichtbaar en beleefbaar tot uitdrukking via de uitwisseling van energie en informatie in en rond de cellen. En daarmee in de hele mens. De balans van de innerlijke mens kleurt de mogelijkheden van zowel zijn fysieke gesteldheid als het groeien in de leerweg van het leven.  Naast de fysieke gesteldheid zijn gevoels-, gedachte- en gedragspatronen een net zo belangrijke ingang naar herstel. Het celmembraan is ontvankelijk voor de resonanties uit al deze gebieden doordat ze elk op eigen wijze de voor de celbeweging benodigde geladen (mineraal) ionen aanspreken. 

Celzouten zijn weefselfunctie middelen 
die altijd een rol spelen in het functioneren van de hele mens 
en de manier waarop hij zich uitdrukt in lichaam en leven

 Celzouten en de 5 natuurgerichte principes

Zijn de vijf natuurgerichte principes de uitgangspunten van jouw praktijk of ben je lid van de BATC dan vind je hier meer informatie.

Geaccrediteerd door de onafhankelijke SNRO voor alle beroepsverenigingen waaronder:

BATCStichting Belangen Associatie Therapeut en Consument

FAGTFederatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten

NCSV – Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging

VBAG– Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze

VIVVereniging Integrale Vitaliteitkunde

VNT – Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten

NVKHNederlandse vereniging van klassieke Homeopaten

En anderen. Neem eventueel contact op met uw beroepsvereniging.

 

Module I-V is HBO-conform geaccrediteerd:

 

 SNRO keurmerk hbo bij en nascholing   

 Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg

Klik hier voor meer info over de accreditaties
voor onze scholingen