Tekort of tijdelijk niet voor handen?
Op het internet en in vertalingen van Dr. Schüßler’s werk in het Nederlands kom je regelmatig de stelling tegen dat “de celzouten volgens Dr. Schüßler mineraletekorten aanvullen”. Wat doen we nu als we de celzouten inzetten? Vullen we daadwerkelijk minerale tekorten aan in het lichaam? Of herstellen we een balans en waarom is dat noodzakelijk?

Celzouttherapie
In zijn originele werk schrijft Dr. Schüßler echter over een ‘tijdelijk verlies’ aan werkstoffen als het (logische) gevolg van een activiteit van de cel. De cel en de cel omgeving herstellen tijdens het actieve proces in de cel normaliter de werkstoffen balans gelijk in een doorlopende uitwisseling. 

In de Celzouttherapie ondersteunen we dit balansherstel van cellen in samenwerking met hun omgeving in het lichaam op een heel subtiele manier. Bij klachten is er heel vaak sprake van een onvermogen in de stofwisselingsprocessen van het lichaam om de aanwezige mineralen voorraad (opgeslagen in weefsels of pas aangevoerd) zo te bewerken dat de minerale zouten inzetbaar zijn in de directe celomgeving.

De Celzouten volgens Dr. Schüßler zijn lichaam identieke noodzakelijke fijnstoffelijke homogene minerale werkstoffen voor de natuurlijke beweging van de cellen die de stofwisselingsprocessen ondersteunen. Het gaat in de Celzouttherapie dus om het beter beschikbaar maken van wat er al is. 
We zijn in de Celzouttherapie niet bezig met het aandragen van mineralen voor het aanvullen van substantiële grofstoffelijke mineraal tekorten. Via voeding en supplementen kun je het lichaam grofstoffelijke minerale werkstoffen aanbieden. Het lichaam moet echter wel in staat zijn om de aangeboden middelen te kunnen opnemen, verteren, omzetten en tot in de cellen inzetten!  Celzouten zijn ook in die opname en omzettingsprocessen noodzakelijke werkstoffen.

Metafoor Appelmoes Tekort
Bekijk het tijdelijk even niet op de juiste plaats beschikbaar zijn eens op deze manier;

Dr. Schüßler zit bij familie aan tafel voor de avondmaaltijd. Hij vraagt of hij nog wat appelmoes mag. De schaal blijkt leeg. Een tekort aan appelmoes!!

Nu denken wij o help, probleem, crisis, wat te doen? De appelmoes is op!  Wie gaat er nu even voor onze Oom naar de winkel? Hoe laat is het, kan dat nog, hoe ver is het? Lukt dat nog of is zijn eten dan koud? Hoe lossen we dit op?

aardappeleters van Gogh

Niet in die tijd. Eén van kinderen (of het personeel) begrijpt het al en duikt even onder de opkamer of in de kelder. Daar staat nog een hele voorraad aan potten appelmoes. Geen probleem. Er is alweer appelmoes op tafel.

 voorraad celzouten IvC

Wat nodig is, is er wel alleen nog niet op de voor dat moment juiste plaats. Dat is de manier waarop Dr. Schüßler ook over de cel en haar uitwisseling met de cel omgeving schrijft. De natuurlijke beweging van de cel is even uit balans omdat de geladen mineraal ionen (nog) niet op de juiste plaats aanwezig zijn en de uitwisseling daardoor even stokt. Als dat vaker voorkomt of van langere duur is kunnen klachtenbeelden ontstaan.

Celzouttherapie
In de Celzouttherapie gaan we bij wijze van spreken niet naar de winkel voor nieuwe appelmoes maar helpen de voorraad die er is weer optimaal in te zetten. We vullen geen mineraal tekorten aan maar ondersteunen het lichaam om op de juiste plaats en weer optimaal te kunnen gebruiken wat al aanwezig is. 

Is er echt geen appelmoes meer, zijn er aantoonbare gaten in het mineralen spectrum dan kan inderdaad het aanvullen van dit tekort nodig zijn. Bijvoorbeeld met het aanpassen van de voeding, het elimineren van overbelasting of een advies binnen een andere therapievorm. 

Aanmelden Nieuwsbrief

Voor actuele en inhoudelijke informatie 

Aanmelden Nieuwsbrief

 

Thematrainingen:

Kennismaking Nr.21,22,23
Vr. 12 okt. 2023 - Live online

Vereiste: min. Mod.2

Cellen en straling
Vr. 8 dec. 2023 - Live online

Vereiste: min. Mod.2

Agenda overzicht