Algemeen
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. Het Instituut voor Celzouttherapie v.o.f. geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen.

Algemene betalingsvoorwaarden Instituut voor Celzouttherapie
Klik hier voor de algemene betalingsvoorwaarden van het Instituut voor Celzouttherapie v.o.f. 

E-mail
Bij het beantwoorden van e-mails wordt grote nauwkeurigheid betracht. De informatie die het Instituut voor Celzouttherapie v.o.f. via de e-mail ontvangt wordt altijd vertrouwelijk behandeld.

Gebruik informatie
Het Instituut voor Celzouttherapie v.o.f. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie van de website www.celzouten.nl. Informatie op deze website kan nimmer worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij een arts, psycholoog of psychiater. 

Externe links
De website van het Instituut voor Celzouttherapie v.o.f. bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. Het Instituut voor Celzouttherapie v.o.f. kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina's van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links. 

Copyright
Teksten, illustraties, lay-out en buttons van de website zijn © copyright Instituut voor Celzouttherapie v.o.f. 

Al het cursusmateriaal, incl. het curriculum, dat overhandigd wordt in de trainingen van het Instituut voor Celzouttherapie wordt ter beschikking gesteld aan de cursist. Het auteursrecht blijft volledig eigendom van het Instituut voor Celzouttherapie, niets uit dit cursusmateriaal mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. Al het cursusmateriaal mag ook niet gebruikt worden voor onderwijs of voor commerciële doeleinden, anders dan het onderwijs bij het Instituut voor Celzouttherapie.

Gebruik van teksten is alleen toegestaan na schriftelijk toestemming van het Instituut voor Celzouttherapie. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met info@celzouten.nl.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen aangaande deze website dan kunt u een mail te sturen naar info@celzouten.nl.