Er is veel celzout literauur verschenen en is er ook veel informatie te vinden op het web. In het verleden hebben niet alle verstrekkers van informatie over de Dr. Schüβler celzouten toegang tot de juiste informatie over de Celzouttherapie gehad of waren er zich niet altijd bewust van dat er soms sprake was van verschillende interpretaties van de Celzouttherapie waardoor er verschillen en misverstanden zijn ontstaan in de literatuur en informatievoorziening over de Celzouttherapie volgens Dr.Schüβler.

Onderzoek de uitgangspunten en bronnen van de informatie verstrekker om te kijken of de invalshoek past bij de eigen werkwijze. Lees ook CZ en Homeopathie

 Vanuit verschillende bereidingswijzen en toepassingen kunnen verschillende middelen
die de naam van dezelfde minerale combinatie dragen 
verschillende processen in werking zetten. 

 

Het ene middel kan zijn werkveld hebben op cel niveau, het andere kan een informatie prikkel geven en een derde middel kan bijv. energie leveren voor een specifiek proces in de spijsvertering. Bij het toepassen van de Dr. Schüβler celzouten is het dus van belang eerst vast te stellen met welk uitgangspunt men wil werken en daar de passende informatie en middelen bij te zoeken.

In de praktijk blijkt dat bij het toepassen van een homeopathisch middel het tegelijkertijd voorschrijven van een passend celzout volgens Dr. Schüβler proces ondersteunend en balans herstellend kan werken. Het kan dus een celzout zijn dat een andere naam draagt dan het gegeven homeopathisch middel.

De celzouten stellen het lichaam dan mede instaat de gegeven prikkel te beantwoorden’ (T. Feichtinger 2005). Lees ook CZ en Homeopathie

In de afstemming met de huidige Europese en landelijke wetgeving kon het gebeuren dat sommige celzouten geregistreerd zijn als voedingssupplement en andere als homeopathisch geneesmiddel. Beide manieren van registreren brengen beperkende regelgeving wat betreft de begeleiden teksten met zich mee. Ook hieruit kunnen onduidelijkheden over gebruik en mogelijkheden van de celzouten ontstaan.

In het Instituut voor Celzouttherapie wordt gewerkt vanuit de ontdekking van Dr. Schüβler dat balansherstel met de celzouten in het lichaam op celniveau plaats kan vinden. Wij zetten ons onafhankelijk van producenten en verkoop in voor het verstrekken van informatie passend bij de Celzouten volgens Dr. Schüβler door verwrijving bereid, om volgens zijn zeggen; ‘de beweging in de cellen weer te herstellen’ (Dr. med. Schüβler; Abgekürzte Therapie 1898). Lees verder in ‘Nederlandstalige boeken’;

Terug naar Celzoutinformatie bronnen