Privacyverklaring Instituut voor Celzouttherapie

Het Instituut voor Celzouttherapie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens 

Het Instituut voor Celzouttherapie verwerkt alleen persoonsgegevens die ons persoonlijk en vrijelijk zijn verstrekt. 

Het gaat om specifieke, gerichte gegevens die we ontvangen het aanmelden voor de nieuwsbrief, bij inschrijving voor scholing, gegevens van leveranciers t.b.v. onze dienstverlening en verplichte administratieve werkzaamheden, gegevens voor de accreditatie verplichting van onze trainingen zoals aanwezigheid tijdens de trainingen, ingeleverde opdrachten, resultaten, evaluaties om de leerervaring en/of dienstverlening te kunnen verbeteren en uitgegeven certificaten.

Gegevensdeling met derden

Uw persoonsgegevens die u aan het Instituut voor Celzouttherapie ter beschikking heeft gesteld worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. 

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op via info@celzouten.nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op: 24 mei 2018. Het Instituut voor Celzouttherapie behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.