De opleiding Celzouttherapie van het Instituut voor Celzouttherapie is HBO-conform geaccrediteerd door de onafhankelijke accreditatie instelling SNRO. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg

Het onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps)opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg SNRO heeft voor het volgen van het Celzoutconsulenten traject (Module 1-3) 14,1 ECT toegekend en voor de het volgen van de Celzouttherapeuten traject (Module 1-4) 31,5 ECT.

In de praktijk erkennen veel beroepsverenigingen de ECT’s per module zoals hieronder beschreven, als onderdeel van de vorming en verdieping van een therapeut.

ECT's en studiebelasting
De opleiding tot Celzoutconsulent bestaat uit Module I, II en III.

Module I – (2,5 ECT)
Module 1 bestaat uit 2 dagen met een interval van gemid. 1 tot 3 weken.
24 uur studie lesmateriaal
4 uur geïntegreerde huiswerkopdracht per week

Module II – (3,3 ECT)
Module II bestaat uit 3 dagen met een interval van ong. 2 of 3 weken
54 uur studie lesmateriaal (2 maanden)
6 uur geïntegreerde huiswerkopdracht per 2 weken

Module III – (8,4 ECT)
Module III bestaat uit 5 dagen met een interval van ong. 4 of 5 weken
19 uur studie en leestijd totaal per maand
21 uur praktijk geïntegreerde huiswerkopdracht per maand

Opleiding tot Celzoutconsulent – totaal 14,1 ECT (Module I,II,III)

De opleiding tot Celzouttherapeut bestaat uit het Celzoutenconsulentschap (Mod. I, II, III) en het volgen van Module IV.

Module IV – (17,5 ECT)
Module IV bestaat uit 3 blokken van 3 dagen (niet aaneengesloten) verdeeld over 1,5 jaar
18 uur studie en leestijd totaal per maand
21 uur praktijk geïntegreerde huiswerkopdrachten per maand

Opleiding tot Celzouttherapeut – totaal 31,5 ECT (Module I,II,III,IV)

 

Voorheen accrediteerden alle beroepsverenigingen een opleiding, bij- of nascholing zelf, maar nu is er – mede op aangeven van de wetgever - een gezamenlijk streven naar een onafhankelijk oordeel. Nederland kent daarvoor een aantal onafhankelijke organisaties die voor de beroepsverenigingen in het veld onderzoeken of een opleiding en een bij- of nascholing voldoet aan de eisen die beroepsverenigingen stellen aan de inhoud en kwaliteit die ze voor hun leden voorstaan.Nog niet alle beroepsverenigingen nemen deze onafhankelijke HBO accreditaties over.Indien nodig kan de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg) die onze opleiding heeft geaccrediteerd ingeschakeld worden om te bemiddelen. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg