De deelopleiding Celzouttherapie (Module I - IV) van het Instituut voor Celzouttherapie is HBO-conform geaccrediteerd door het onafhankelijk instituut voor kwaliteitsborging van (beroeps) opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg - de SNRO. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorgEen certificaat met een HBO conform SNRO keurmerk kan alleen uitgereikt worden naast een aantoonbare volwaardige HBO conforme opleiding/praktijkvoering. In verband met de aanscherping van de HBO conforme accreditering en certificering door de onafhankelijke accreditatie comissie SNRO is het niet (meer) mogelijk met een elders gevolgde celzouten opleiding in te stromen voor het certificeringstraject met SNRO keurmerk en de toegekende EC punten.

In de praktijk erkennen veel beroepsverenigingen de EC’s per module zoals hieronder beschreven, als onderdeel van de vorming en verdieping van een therapeut.

EC's en studiebelasting

Specialisatie Celzouttherapie Module I-III  
Totaal 16,39 EC - (Certificaat Celzoutconsulent)

Module I – (3,24 EC)
Module 1 bestaat uit 2 dagen met een interval van gemid. 1 tot 3 weken.
24 uur studie lesmateriaal
4 uur geïntegreerde huiswerkopdracht per week

Module II – (5,01 EC)
Module II bestaat uit 3 dagen met een interval van ong. 2 of 3 weken
54 uur studie lesmateriaal (2 maanden)
6 uur geïntegreerde huiswerkopdracht per 2 weken

Module III – (8,14 EC)
Module III bestaat uit 5 dagen met een interval van ong. 4 of 5 weken
19 uur studie en leestijd totaal per maand
21 uur praktijk geïntegreerde huiswerkopdracht per maand

 

Verdere specialisatie Celzouttherapie Module IV 
Totaal 15 EC - (Certificaat Celzouttherapeut)

Module IV – (15 EC)
Module IV bestaat uit 3 Thema blokken van 3 dagen niet aaneengesloten dagen. De 3 blokken zijn verdeeld over 1,5 jaar.

Blok 1 (4,10 EC),
Blok 2 (4,16 EC),
Blok 3 (4,10 EC),
Cerificertingsopdrachten (2,64 EC)

18 uur studie en leestijd totaal per maand
21 uur praktijk geïntegreerde huiswerkopdrachten per maand

 

Accreditatiepunten en beroepsverenigingen
De accreditatie punten voor de modules van het Instituut voor Celzouttherapie zijn te gebruiken als nascholing of specialisatie op HBO niveau. Het Instituut voor Celzouttherapie biedt een deelopleiding aan. Alleen het diploma van een volledige HBO opleiding of hoger geeft recht op een aanvullend HBO SNRO keurmerk op de behaalde diploma;  
In navolging van richtlijnen van accrediterende instanties kunnen we daarom alleen een Diploma met een SNRO HBO accreditatie keurmerk toekennen aan studenten die al eerder een volwaardige een HBO of hogere opleiding hebben genoten of een EVC verklaring kunnen overleggen. 

Voorheen accrediteerden alle beroepsverenigingen een opleiding, bij- of nascholing zelf, maar nu is er – mede op aangeven van de wetgever - een gezamenlijk streven naar een onafhankelijk oordeel. Nederland kent daarvoor een aantal onafhankelijke organisaties die voor de beroepsverenigingen in het veld onderzoeken of een opleiding en een bij- of nascholing voldoet aan de eisen die beroepsverenigingen stellen aan de inhoud en kwaliteit die ze voor hun leden voorstaan.Nog niet alle beroepsverenigingen nemen deze onafhankelijke HBO accreditaties over.Indien nodig kan de SNRO (Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg) die onze opleiding heeft geaccrediteerd ingeschakeld worden om te bemiddelen. Stichting Nederlands Register voor Opleidingen in de integrale en complementaire gezondheidszorg