Het is alleen mogelijk om onder bepaalde voorwaarden in te stromen in Module II. Onze trainingen zijn bewust opeenvolgend opgebouwd. In Module II bouwen we verder op de informatie en kunde uit Module I. In Module III bouwen we verder op de kennis en kunde uit Module I en II. In Module III is adequate kennis en begrip van samenwerkingsprocessen van de 12 basis celzouten noodzakelijk om met de hogere celzouten te kunnen werken. 

Het is voor de kwaliteit van onze opleiding van groot belang dat instromers een vergelijkbare achtergrond kennis over de Celzouttherapie van Dr. Schussler hebben verworven. Er is een wezenlijk verschil tussen een Celzouttherapeutische benadering een klassiek homeopathische benadering. De trainingen van het Instituut voor Celzouttherapie zijn gebaseerd op een Celzouttherapeutische invalshoek. Zie celzouttherapie & homeopathie. Het denken en beredeneren vanuit een homeopathische invalshoek brengt bij het instromen met een homeopathische achtergond verwarring en onnodige oponthoud in de les.

Een cursus Celzouten voor de zelfzorg, een persoonlijk ontwikkelingstraject met celzouten of een training meer gericht op wellness geeft soms ook niet genoeg inzicht in de werking van de celzouten om een gedegen basis te hebben waar in Module II theoretisch en praktisch op kan worden voortgebouwd.

Vereisten & kosten
Er zijn kosten verbonden (50 euro,-) aan het in aanmerking komen om door te stromen naar Mod.II.

U ontvangt hiervoor:

  • de actuele reader van Module I die u dient te lezen;
  • skype-gesprek van een uur met een van de docenten met een toetsing van basis kennis in de Celzouttherapie;

Naar aanleiding van het gesprek wordt er bepaald of u kunt doorstromen naar Module II. Indien dit niet mogelijk is kunt u met 25,- euro korting deelnemen aan Module I.

Accreditatie punten opleiding
Onze opleidingen zijn HBO conform geaccrediteerd. Indien u vanuit een andere opleiding instroomt dan ontvangt U bij het Consulenten certificaat alleen de ECT punten voor Module II en Module III.  Uiteraard vervallen voor u dan de ECT punten die wij mogen toekennen voor onze basis Module. 

Zelf passende celzouten uitzoeken?

In onze 2 daagse basis module leer je verschillende celzoutbehoeftes herkennen en krijg je handvaten om met de celzouten aan de slag te gaan.

 

Celzoutadvies & begeleiding?

Op www.celzouttherapeuten.nl vindt u adressen van Celzoutconsulenten en Celzouttherapeuten die u verder opweg kunnen helpen.