Er zit verschil tussen een middel uit de Celzouttherapie volgens Dr.Schüβler en de middelen in de Homeopathie diezelfde naam dragen. Vanuit de verschillende visies en/of een ander maakproces kan een middel dat dezelfde naam draagt een heel ander proces in werking zetten. De werking van een celzout volgens Dr.Schüβler is vaak een anders dan die van het gelijknamige homeopathische middel. Informatie over de werking van een homeopathisch middel kan niet zondermeer aan een celzout volgens Dr.Schüβler worden toegeschreven en anders om. 

Een Homeopathisch geneesmiddel maakt het lichaam a.h.w. attent op wat het zou kunnen/moeten doen om orde op zaken te stellen. De Celzouttherapie voorziet het lichaam weer van werkstoffen in een vorm waarin deze direct gebruikt kunnen worden vanuit de gedachte dat een lichaamscel die de beschikking heeft over de ‘werkstoffen’ die nodig zijn, zelfregulerend te werk gaat en zo in het hele lichaam de ordening weer hersteld kan worden. Dr. Schüβler noemt in zijn boek Abgekürzte Therapie het proces van herstel van de ordening ‘das Heilstreben der Natur ’. 

Je zou ook kunnen zeggen;

  • De celzouten volgens Dr. Schüβler zijn hulpmiddelen voor de ‘werkvloer’, waar de ‘werkers’ meestal heel goed weten wat hen te doen staat;
  • Een Homeopathisch middel spreekt het lichaam aan op ‘managementniveau’, er moeten echter wel voldoende werkers en materiaal aanwezig zijn om de opdrachten uit te kunnen voeren;
  • Een ‘grofstoffelijk’ orthomoleculair supplement zou je kunnen zien als ruwe olie. Ten eerste zal die bewerkt moeten worden voordat het geschikte brandstof is voor de lichaamscellen en ten tweede moet de ‘cel motor’ het wel doen.

De celzouten zijn ‘homogene werkstoffen en functie middelen', waardoor de cel processen weer opgang kunnen komen (zoals uitgestelde cel processen, informatievoorziening, energiehuishouding, regeneratie etc.). 

Mineralen in de ‘grofstoffelijke’ orthomoleculair vorm zijn in de visie van Dr.Schüβler niet homogeen aan de cel processen, ze moeten in het lichaam eerst nog door een intensief verkleiningsproces heen om op celniveau te kunnen worden ingezet. 

De hier genoemde geneeswijzen hebben hun eigen kracht en mogelijkheden. De informatie over de werkingsgebieden van de mineralen combinaties is door het verschil in uitgangspunt en werking echter niet onderling uitwisselbaar.

Terug naar Celzouttherapie en Homeopathie