In de tak van de natuurlijke geneeswijzen die als doel hebben de levenskracht te versterken nemen de Celzouten volgens Dr. Schüβler een bijzondere plaats in. Met hun ordenende en balansherstellende mogelijkheden voeden ze het lichaam op celniveau.

De Celzouten volgens Dr. Schüβler zijn elk betrokken bij een eigen specifiek procesdeel van de dynamiek in de lichaamscellen. Vanzelfsprekend werken de celzouten onderling samen in de celprocessen. De Celzouttherapie voorziet het lichaam weer van werkstoffen in een vorm waarin deze direct gebruikt kunnen worden vanuit de gedachte dat een lichaamscel die de beschikking heeft over de ‘werkstoffen’ die nodig zijn, zelfregulerend te werk gaat en zo in het hele lichaam de ordening weer hersteld kan worden. Dr. Schüβler benoemt het helende principe waar vanuit hij werkte in zijn boek Abgekürzte Therapie ‘das Heilstreben der Natur’.

Margit Müller Frahling (2013) over de celzout traditie in Duitsland;

  • 140 jaar succesvolle toepassing
  • Vermindert de werking van andere therapieën niet
  • Ondersteuning van andere ingezette therapieën
  • Kunnen als kuur toegepast worden
  • Verhoging van de levenskwaliteit
  • Versterking orgaanfuncties
  • Bevorderen de beweeglijkheid
  • Ondersteuning van de stofwisseling

Thomas Feichtinger & Susana Niedan (2005) celzouten in Oostenrijk; ‘De stofwisseling en het prestatie vermogen van het menselijk lichaam worden bepaald door het mineraal dat relatief het minst voor handen is’. ‘Doordat bij de toepassing van de Celzouten volgens Dr. Schüβler een lichaamscel weer de beschikking krijgt over juist die basis mineraalcombinaties die op dat moment nodig zijn voor een optimale cel dynamiek is het mogelijk dat de balans in heel het lichaam zich weer kan gaan herstellen’.

‘Herstel de gezondheid van de cel en zo ook de gezondheid van het lichaam’ (Schüßler 1876)

De Celzouttherapie voorziet het lichaam weer van werkstoffen in een vorm waarin deze direct gebruikt kunnen worden vanuit de gedachte dat een lichaamscel die de beschikking heeft over de ‘werkstoffen’ die nodig zijn, zelf regulerend te werk gaat en zo in het hele lichaam de ordening weer hersteld kan worden. Dr. Schüβler benoemt het helende principe waar vanuit hij werkte in zijn boek Abgekürzte Therapie ‘das Heilstreben der Natur’.

Lees verder in Procesbegleiding

Terug naar Celzouttraditie

Biochemie EU 2