De biochemische behandelwijze met de celzouten volgens Dr. Schüβler levert de eigen geneeskracht van het lichaam de natuurlijke werkstoffen die het nodig heeft; direct inzetbare anorganische zouten op celniveau. De constitutie van lichaamscellen is volgens Dr. Schüβler van de samenstelling en de bewegelijkheid van de cel omgeving afhankelijk als een plant van zijn voedingsbodem. Ook bij het weer in balans brengen van de werkstoffen voorraad voor de lichaamscellen is het van belang precies die beweging te brengen, precies die stoffen aan te reiken die het meest nodig zijn. 

We praten hier dus niet over suppletie van een fysieke kwantiteit (voeding) maar over het beschikbaar stellen van een specifieke kwaliteit van werkstoffen (verkleinde en op lading gebrachte minerale zouten). In een celzouttablet met een D6 verwrijiving is bijv. nog maar 0,000 001 gr van de uitgangsstof aanwezig. Door het bereidingsproces van de celzouten volgens Dr. Schüβler is de uitgangsstof (mineraalzout) verkleind, verdeeld en op lading gebracht zodat het direct beschikbaar is voor celprocessen. 

De ontwikkelaar van de Celzouttherapie

Dr. Wilhelm Heinrich Schüβler (1821-1898) vond de inspiratie voor zijn vernieuwende geneeswijze in de ontdekkingen tijdgenoten zoals Jacob Moleschott (biochemicus) en Rudolf Virchow (celpatholoog). Hij ontdekte dat iedere celactiviteit de werkstoffen balans van die cel beinvloedt. Het is natuurlijk voor het lichaam de balansverstoring die is ontstaan tijdens de celbeweging adequaat te herstellen door de gebruikte werkstoffen weer beschikbaar te stellen uit de voorraad in het vocht tussen de cellen. Pas als dat niet (meer) lukt, is hulp van buitenaf nodig. De natuurlijke procesbeweging in de cel kan doordat de cel weer de beschikking heeft over zijn ‘werkstoffen’ doorgang vinden zoals dat bij die cel, met die taak, in die omgeving, op dat moment past. De verwreven minerale zouten in de celzouttabletten zijn homogeen aan die benodigde 'werkstoffen'.

Dr. Schüβler schrijft hierover in zijn ‘Abgekürzte Therapie’ o.a.;

'Door mijn behandeling wordt de verstoring die in de beweging van de moleculen van de anorganische stoffen van het menselijk organisme ontstaan zijn, middels homogene stoffen direct vereffend’. ‘Voor dat doel verkleinen we de mineralen tot een vorm waarin ze onmiddellijk door het epitheel treden in alle richtingen het lichaamsvocht in’. ‘Bij ‘de ziektehaard’ gekomen brengen ze door hun eigen beweeglijkheid de daar in de omgeving aanwezige (benodigde) stoffen ook weer in beweging’.

Terug