Dr. Wilhelm Heinrich Schüβler (1821-1898) vond de inspiratie voor zijn vernieuwende geneeswijze in de ontdekkingen tijdgenoten zoals Jacob Moleschott (biochemicus) en Rudolf Virchow (celpatholoog). Hij ontdekte dat als een ziekmakende proces een cel beïnvloedt, de cel in zijn poging om met het proces om te gaan en zo zelf gezond te blijven wat van zijn werkstoffen verliest en daardoor zelf toch ook is veranderd, ‘ziekelijk’ is geworden want niet alle cel processen kunnen door het (tijdelijke) gemis aan ‘werkstoffen’ meer naar behoren plaats vinden. Het is natuurlijk voor het lichaam de balansverstoring die zo is ontstaan direct op te lossen door de gebruikte stoffen weer aan de cel beschikbaar te stellen uit de voorraad in het vocht tussen de cellen. Pas als dat niet (meer) lukt –is hulp van buitenaf nodig.

Dr. Schüβler schrijft in zijn ‘Abgekürzte Therapie’; Door mijn behandeling wordt de verstoring die in de beweging van de moleculen van de anorganische stoffen van het menselijk organisme ontstaan zijn, middels homogene stoffen direct vereffend’. ‘Voor dat doel verkleinen we de mineralen tot een vorm waarin ze onmiddellijk door het epitheel treden in alle richtingen het lichaamsvocht in’. ‘Bij ‘de ziektehaard’ gekomen brengen ze door hun eigen beweeglijkheid de daar in de omgeving aanwezige (benodigde) stoffen ook weer in beweging’. De processen in de cel kunnen doordat de cel weer de beschikking heeft over zijn ‘werkstoffen’ weer plaats vinden zoals dat bij die cel, met die taak, in die omgeving, op dat moment past. De verwreven minerale zouten in de celzouttabletten zijn die 'werkstoffen'.

De constitutie van lichaamscellen is volgens Dr. Schüβler van de samenstelling en de bewegelijkheid van de cel omgeving afhankelijk als een plant van zijn voedingsbodem. Ook bij het weer in balans brengen van de werkstoffen voorraad voor de lichaamscellen is het van belang precies die beweging te brengen, precies die stoffen aan te reiken die het meest nodig zijn. 

De biochemische behandelwijze met de celzouten volgens Dr. Schüβler levert de eigen geneeskracht van het lichaam de natuurlijke werk stof die het nodig heeft; direct inzetbare anorganische zouten. 

Terug